Dlaczego stopy procentowe mają tak duży wpływ na kursy walut?

Nawet te osoby, które na co dzień nie mają dużo do czynienia z tematyką związana z rynkiem wymiany walut, na pewno nie raz słyszały określenie — podwyższyć lub obniżyć stopy procentowe. Często już po samej zapowiedzi takiego działania możemy zaobserwować spore zamieszanie, jakie następuje w notowaniach kursów walut.

Stopy procentowe to jedne z najważniejszych czynników, które mają wpływ na bieżącą sytuację gospodarczą w danym kraju. Określają one wysokość procentu, na jaki bank centralny (w Polsce NBP) pożycza pieniądze bankom komercyjnym i jaki procent płaci za to, że trzymają one na jego kontach depozyty (lokaty).

Tak, dobrze przeczytaliście — banki komercyjne tak samo, jak ich Klienci korzystają z kredytów i lokat. Nic więc dziwnego, ze stopy procentowe określane przez bank centralny mają kolosalne znacznie dla sytuacji gospodarczej, w końcu przekładają się na to, czy kredyty, jakie może zaciągnąć Kowalski, są tanie, czy nie.

No dobrze, ale co to ma wspólnego z kursami walut? Chodzi o regulowanie w ten sposób podaży i popytu.

Jeśli stopy procentowe wzrosną, inwestorzy zaczną chętniej lokować swoje oszczędności w danej walucie, co skutkuje wzrostem popytu (zapotrzebowania) i spadkiem podaży (dostępności), a jak wiadomo, jeśli zainteresowanie danym produktem rośnie, a jest go na rynku coraz mniej, to stanie się on droższy. Odwrotna sytuacja ma miejsce, kiedy stopy procentowe maleją.

Powinniśmy pamiętać, że wysokość oprocentowania ma bezpośredni wpływ tylko na walutę kraju, w jakim obowiązuje. Żeby uzyskać pełny obraz, powinniśmy przeanalizować sytuację na obu końcach.

Dla przykładu, jeśli procenty w Stanach Zjednoczonych są niskie (czyli kredyty tanie), a w Polsce rosną (czyli odsetki od depozytów są wyższe), to należy spodziewać się przeniesienia kapitału inwestorów tam, gdzie dostaną więcej. Spowoduje to umocnienie złotego względem dolara (wzrost kursu USD/PLN).

Ponieważ w świecie biznesu najdroższy jest czas, już same zapowiedzi zmian wywołują najwięcej ruchu ma danej parze walutowej. Często więcej niż w momencie, kiedy stopy zostaną faktycznie zmodyfikowane.

Jak widać oprocentowanie, jest narzędziem, za pomocą którego banki centralne mogą mieć wpływ na międzynarodowe notowania ich walut. Warto mieć na uwadze, że to nie jedyny czynnik, który decyduje o ich wysokości.